Välkommen till Näringslivet i Lidköping

Näringslivet i Lidköping

På denna webbplats hittar Du information om Näringslivet i Lidköping, en intresseorganisation som driver vissa för företag och organisationer gemensamma övergripande frågor.

Samverkan & Handling

På denna webbplats hittar Du viktiga händelser och dokument från ett mångårigt samarbete mellan Näringslivet i Lidköping och Lidköpings kommun.